Böcker

Mat för Själen

Jag har tillsammans med min inre vägledning skrivit ett dokument om ”Mat för Själen” och vill gärna sprida det till alla som kan och vill ta till sig kunskapen, eller ska vi säga synsättet som förmedlas.

Här kan du ladda ner dokumentet kostnadsfritt. Hoppas det ger dig Glädje och Balans!