Inre samtal 220107

”Egentligen är världen lugn
Egentligen är allting stilla
och endast ett medvetande är vaket
en medvetenhet om, att allt existerar
att allting finns
men utan lockelsen, att själv delta i den
att själv låta sig springa runt
utan en central förankring
utan lugnet, som du nu känner spridas i din kropp.
Egentligen är du bara ett lugnt sinne,
som har fyllts på djupet och till sprängningsgränsen
med allehanda göromål och inte minst med åsikter
Säg vad vore världen utan en massa tyckerier
ja vad vore den förutan ett (över)aktivt sinnelag
vad vore den om allenast friden rådde,
den stillhet och den öppna medvetenhet
som du upplever i detta nu?”

Annons